ZAMAN ALAN DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLAR ( OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK)